Casa lui Simion

Casa lui Simion

publicat

Proiectul Casa lui Simion a avut ca punct de plecare dorința de restaurare și extindere a unei clădiri cu construcții anexe tradiționale românești, amplasate în mediul rural, și amenajarea interioară a acesteia pentru îmbunătățirea gradului de confort și creșterea eficienței energetice.

Proiectul tehnic a fost dezvoltat cu intenția de utilizare în procesul de execuție a lucrării a unui volum cât mai mare de materiale de construcții reciclate (ex. cărămidă, țiglă, cherestea), materiale care să îndeplinească însă cerințe de calitate impunse de standardele actuale. Nu am sărit sau tratat superficial nici una din etapele de mai jos, iar când ne-am terminat treaba, Casa lu’ Bai Simion a zâmbit din nou.

Etapele proiectului

 • Reconstituirea cărții funciare sau refacerea documentelor cadastrale
 • Releveul clădirilor existente și expertiza tehnică a acestora
 • Întocmirea temei de proiectare
 • Obținerea certificatului de urbanism
 • Realizarea proiectului tehnic
  • Parti scrise
   • Certificat de Urbanism
   • Memoriu justificativ
   • Memoriu tehnic de rezistență
   • Program de control al calității lucrărilor
   • Extras Carte Funciară
   • Dovada OAR
   • Deviz general privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor
   • Lista cuprinzând consumurile de materiale
   • Lista cuprinzând cantitățile de lucrări
    • Cantități de materiale
    • Prețuri unitare actuale
    • Prețuri totale cu și fără TVA
  • Părți desenate
   • Plan de amplasare și plan de situație
   • Plan parter și secțiuni longitudinale
   • Plan fațadă vestică și estică
   • Plan fațadă sudică și nordică
   • Plan elemente de tâmplărie (șarpantă, uși, ferestre)
 • Documentație privind verificarea proiectului la cerințele de calitate
  • Referat al verificatorului tehnic de proiecte atestat
  • Expertiza tehnică efectuată de expert tehnic atestat
  • Lista cu materiale și lucrări vizate de expert tehnic atestat, inclusiv extras de armare
  • Piese desenate vizate de expert tehnic atestat
 • Obținerea avizelor și a autorizației de construire
 • Realizarea lucrărilor de construcție
 • Recepția lucrărilor
 • Actualizarea documentelor cadastrale