Preloader

Top Margin

Politica de confidențialitate

Top Margin

Depunem toate eforturile pentru a vă garanta drepturile pe care le aveți, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale. În consecință, dacă este cazul, vă oferim acces la datele personale pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră. De asemenea, vă oferim posibilitatea de a alege dacă doriți să primiți informații de la noi, dar și să corectați, să modificați sau să ștergeți informațiile dumneavoastră.

Putem limita sau refuza accesul la datele cu caracter personal, în cazul în care eforturile sau cheltuielile de furnizare a accesului ar fi disproporționate față de riscurile pentru intimitatea dumneavoastră, sau dacă drepturile altor persoane, altele decât dumneavoastră, ar fi încălcate. Alte motive pentru refuzul sau limitarea accesului pot include restricțiile impuse de legislația în vigoare sau alte aspecte similare, îndreptățite.

Aveți dreptul de modificare și stergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte de exemplu, în cazul în care unele dintre datele personale pe care le-ați furnizat (număr de telefon, adresa e-mail, persoană împuternicită etc.) nu mai sunt actuale.

Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt viabile pentru utilizarea dorită și exacte, complete și actuale. În acest sens, ne bazăm pe dumneavoastră să actualizați și să corectați datele personale în măsura în care este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau ulterior autorizate de dumneavoastră.
Solicitările de accesare, modificare sau ștergere a informațiilor vor fi tratate și soluționate cât mai repede, într-un termen de maxim 30 de zile.

Aveți dreptul de restricționare a prelucrării, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii. Acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, cu exceptia acelor date pentru care prelucrarea reprezintă o obligație legală.

Aveți dreptul de a solicita portabilitatea (exportul) datelor cu caracter personal. Putem limita sau refuza portabilitatea datelor cu caracter personal, în cazul în care eforturile sau cheltuielile de furnizare a accesului ar fi disproporționate față de avantajele aduse în cazul respectiv.

Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat.

Aveti dreptul de a înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum şi de a vă adresa justiției, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Top Margin